GDPR audits

Kas ir GDPR audits?

GDPR (tulk. no angļu val. Vispārējā datu aizsardzības regula) audits, ir vispārējā datu aizsardzības regula, kas izveidota, lai nostiprinātu ES iedzīvotāju datu tiesības un saskaņotu datu aizsardzības tiesību aktus visās dalībvalstīs, padarot to par identisku.

Ar tā palīdzību tiek atklātas potenciālās organizācijas, kas saskaras ar datu ļaunprātīgu izmantošanu, un cilvēkiem tiek sniegta iespēja atklāt, kāda informācija organizācijām ir pieejama par klientiem. Būtībā GDPR audits cenšas nodrošināt cilvēkiem lielāku pārredzamību par to, kādus datus organizācijas apkopo par viņiem un kā šīs organizācijas izmanto klientu datus, kā arī ļauj cilvēkiem novērst nevajadzīgu datu vākšanu.

 


Kāpēc ir svarīgi būt gatavam GDPR?

Jaunā vispārējā regula par personas datu aizsardzību (GDPR) stāsies spēkā jau 2018. gada 25. maijā un bez ierobežojumiem pieskaras jebkuram uzņēmumam, kas strādā ar personu datiem. Šo noteikumu neievērošanas gadījumā tiek piedāvātas jaunas, īpaši augstas sankcijas - līdz 4% no apgrozījuma, nemaz nerunājot par risku sabojāt reputāciju un zaudēt klientu uzticību.

Sagatavojiet savu uzņēmumu jaunajiem noteikumiem. Mēs piedāvājam IT revīzijas pakalpojumus, kas ne tikai sniegs informāciju par iespējamiem riskiem, bet arī novērtēs nepieciešamās darbības, lai pilnībā atbilstu GDPR prasībām.

 

Kas ietver IT auditu?

PIETEIKUMA VEIDLAPA

Aizpildiet anketu par uzņēmumu un ikdienas darbu ar personīgajiem datiem. Tas mums palīdzēs novērtēt, ar kādiem personas datiem jūsu uzņēmums strādā un kāds ir pašreizējais datu apstrādes process.

IT INVENTARIZĀCIJA

Pateicoties sertificētajiem rīkiem, mēs automatizējam IT infrastruktūras inventarizāciju, kas sniegs pārskatu par uzņēmuma programmatūras un licenču izmantošanu. Tas, savukārt, palīdzēs identificēt iespējamos drošības riskus.

IETEIKUMI

Audita rezultātā, jūs saņemsiet detalizētu ziņojumu par uzņēmuma gatavību IT vidē atbilstoši jaunajai GDPR regulai, ieskaitot riska novērtējumu, IT infrastruktūras inventarizāciju un detalizētas vadlīnijas par drošu datu apstrādi, tostarp uzglabāšanu un datu pārsūtīšanu.


 

 


© 2015 Business Development Center